Aug 19, 2015

[Fic] Con gấu đáng ghét (18+) [Kojiyuu]
gần đây siêng năng quá cảm thấy thật có lỗi với bản thân :'( 

pass như cũ nha, vẫn mất nết :v